ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองเสือ

                  เทศบาลตำบลหนองเสือ ได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนผ่านระบบGoogle Drive เพื่อประเมินการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองเสือและหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหนองเสือต่องานบริการต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปสรุปผลลัพท์และจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการบริการด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
                   วิธีการตอบแบบสอบถาม
                      1.กดลิงค์ที่ภาพ 
                      2.แบบสอบถามมี 4 ส่วน ประกอบด้วย 
                         2.1 ข้อมูลผู้ประเมินเบื้องต้น
                         2.2 เรื่องที่ขอรับบริการ
                         2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
                         2.4 ข้อควรปรับปรุงด้านต่างๆของเทศบาล(ตอบได้หลายข้อ)
                     3.กดส่งข้อมูล