ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,796
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
2,796
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
92,951
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 เม.ย. 2565
2แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ25 ก.พ. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ต.ค. 2564
4คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 102/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการสำนัก/กอง23 ก.ค. 2564
5คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 62/2564 เรื่อง การแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.พ. 2564
6คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 61/2564 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.พ. 2564
7นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี9 ก.ค. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 ก.ค. 2563
9แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)25 มิ.ย. 2563
10แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
11มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองเสือ13 ก.พ. 2563
12มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา 13 ก.พ. 2563
13มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง13 ก.พ. 2563
14มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 13 ก.พ. 2563
15งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 มิ.ย. 2562
16มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 3 ม.ค. 2562
17แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2 ม.ค. 2562
18การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการสำนักกอง2 ม.ค. 2562
19แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2 ม.ค. 2562
20การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ 7 เม.ย. 2560

1