ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,796
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
2,796
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
92,951
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองเสือว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 13 ธ.ค. 2565
2ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ15 พ.ย. 2565
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25652 พ.ย. 2565
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 19 ส.ค. 2565
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 18 ส.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 256525 ก.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 256517 พ.ค. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256527 เม.ย. 2565
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256414 ต.ค. 2564
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 /256428 ก.ย. 2564
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256430 ส.ค. 2564
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1/256413 ส.ค. 2564
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/25646 ก.ค. 2564
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญแรก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256411 มิ.ย. 2564
15ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการประชุมสภา30 มิ.ย. 2563
16ภาพถ่ายการประชุมสภา30 มิ.ย. 2563
17พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256030 มิ.ย. 2563
18การกำหนดสมัยประชุมและการเรียกประชุมสภา11 ก.พ. 2563
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 11 พ.ย. 2562
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 29 ส.ค. 2562

1 2   >>  >|