ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2563 21 ก.ค. 2564
2 คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเสือ10 พ.ย. 2561
3การขอต่ออายุใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ10 พ.ย. 2561
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด10 พ.ย. 2561
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร10 พ.ย. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ10 พ.ย. 2561
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ10 พ.ย. 2561
8การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป10 พ.ย. 2561
9การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล10 พ.ย. 2561
10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ10 พ.ย. 2561
11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป10 พ.ย. 2561
12การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล10 พ.ย. 2561
13การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล10 พ.ย. 2561
14การขอใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ10 พ.ย. 2561
15การขอใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ10 พ.ย. 2561
16การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด10 พ.ย. 2561
17การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร10 พ.ย. 2561
18การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ10 พ.ย. 2561
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ10 พ.ย. 2561
20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป10 พ.ย. 2561

1 2   >>  >|