ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
327
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,231
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,386
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 มี.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25668 ก.พ. 2566
3คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 323/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 14 มี.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 มี.ค. 2565
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 มี.ค. 2565
6การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ก.พ. 2565
7คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 324/2564 เรื่อง การมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ21 ต.ค. 2564
8แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-256619 ต.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) 2 ก.ค. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.ค. 2564
12ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)30 ก.ย. 2563
13แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-256314 พ.ย. 2561
14มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล7 เม.ย. 2561

1