ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,796
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
2,796
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
92,951
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 323/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 14 มี.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 มี.ค. 2565
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 มี.ค. 2565
4การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ก.พ. 2565
5คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ ที่ 324/2564 เรื่อง การมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ21 ต.ค. 2564
6แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-256619 ต.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) 2 ก.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลหนองเสือ2 ก.ค. 2564
10ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)30 ก.ย. 2563
11แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-256314 พ.ย. 2561
12มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล7 เม.ย. 2561

1