ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,796
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
2,796
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
92,951
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27


ลำดับรายการวันที่
1การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่420 เม.ย. 2565
2ประชุมผู้ประกอบกิจการบริเวณจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 11 มี.ค. 2565
3ประชุมรับการประเมิณความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ณ โรงเรียนหนองเสือ11 มี.ค. 2565
4ประชุมคณะกรรมการจัดงานศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ 11 มี.ค. 2565
5ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเสือ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔11 มี.ค. 2565
6ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔11 มี.ค. 2565

1