ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142


ลำดับรายการวันที่
1การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลหนองเสือ การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เทศบาลตำบลหนองเสือ ครั้งที่ 1/256610 มี.ค. 2566
2การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่420 เม.ย. 2565
3ประชุมผู้ประกอบกิจการบริเวณจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 11 มี.ค. 2565
4ประชุมรับการประเมิณความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ณ โรงเรียนหนองเสือ11 มี.ค. 2565
5ประชุมคณะกรรมการจัดงานศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ 11 มี.ค. 2565
6ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเสือ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔11 มี.ค. 2565
7ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔11 มี.ค. 2565

1