ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
327
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,231
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,386
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256529 มี.ค. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256423 เม.ย. 2565
3มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 256320 เม.ย. 2563
4ประกาศเทศบาลหนองเสือ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256320 เม.ย. 2563
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ20 เม.ย. 2563
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม20 เม.ย. 2563
7มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน20 เม.ย. 2563
8มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต20 เม.ย. 2563
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง20 เม.ย. 2563
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 256320 เม.ย. 2563
11มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ20 เม.ย. 2563
12แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคูรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 ต.ค. 2562
13มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน8 มี.ค. 2562
14มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานตามคู่มือหรือมาตราการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 มี.ค. 2562

1