ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142


ลำดับรายการวันที่
1การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฏร9 ก.พ. 2565
2การขอเลขที่้บ้าน9 ก.พ. 2565
3การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน9 ก.พ. 2565
4การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฏร9 ก.พ. 2565
5การเพิ่มชื่อ กรณีตนได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบัญญติข้อกฎหมาย ว่าด้วยสัญชาติซิ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการอย่างอื่น9 ก.พ. 2565
6การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียน9 ก.พ. 2565
7การรับแจ้งการย้ายออก9 ก.พ. 2565
8การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูยหาย หรือ ชำรุดกก่อนแจ้งย้ายเข้า9 ก.พ. 2565
9การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าใน เขตสำนัก ทะเบียนเดียวกัน9 ก.พ. 2565

1