ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142


1
โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” “รักหนองเสือ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะ”,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเสือ
โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กิจกรรมผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล
“เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”
“รักหนองเสือ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะ”
ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทร ๑๐/๓
19 มกราคม 2566

โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖  ณ โดมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
11 มกราคม 2566

โครงการ “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม “Cick off “ “สัปดาห์รักษาความสะอาด”,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๓๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โครงการ “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๖๖
กิจกรรม “Cick off “
“สัปดาห์รักษาความสะอาด”
ณ บริเวณริมเขื่อน ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ
05 มกราคม 2566

 โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องใน วารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖  ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ (จำนวนพระสงฆ์ ๙ รูป),เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องใน วารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ (จำนวนพระสงฆ์ ๙ รูป)

01 มกราคม 2566

กิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐ น.
ด้วย เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดบึงบาประภาสะวัต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
นำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และ กำนันตำบลบึงบา เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ เ
01 มกราคม 2566

กิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดบึงบาประภาสะวัต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดยมี นายธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ

26 ธันวาคม 2565

จัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่  ด้วยความห่วงใย จาก เทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดกิจกรรม รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่

ด้วยความห่วงใย จาก เทศบาลตำบลหนองเสือ

22 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสือ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับเด็กๆ ได้สนุกสนาน กับเทศกาลแห่งวามสุข

22 ธันวาคม 2565

 พิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง  ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๓๐ น.

พิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

08 ธันวาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ด้วย วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เทศบาลตำบลหนองเสือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้น ณ บริเวณศาลหลักเมือง ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
นำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงาม ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองเสือ และ กลุ่ม อสม.อำเภอหนองเสือ
05 ธันวาคม 2565

กิจกรรม ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
กิจกรรม ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕
ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
-ขมการประกวด หนูน้อยนพมาศ
-การแสดงวงดนตรี
-ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จัดโดย เทศบาลตำบลหนองเสือ
08 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและด้านบนศาลาการเปรียญ ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 
24 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗:๓๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
พิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลา
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
โดย ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานในพิธี
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาล นางสาวพัศญามนตร์ อยู่เย็น รองปลัดเทศบาล นางสาวนุชนารถ ดวงตั้ง หัวหน้าสำนักปลัด และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ ในวันนี้ครับ
13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ วัดบึงบาประภาสะวัต หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ณ วัดบึงบาประภาสะวัต หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
10 ตุลาคม 2565

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศน์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปี ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น.
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
1.เลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ
2.ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2566
3.ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุม 
05 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (78 รายการ)