ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,796
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
2,796
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
92,951
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27


1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ครับ
30 สิงหาคม 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ
นำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
16 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานสภา
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสภา
15 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานสภา
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๒ 
25 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ
โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
05 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ ๓,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น.

เทศบาลตำบลหนองเสือ
โดยนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ ๓
ณ ห้องประชุมปิยะลาภ ชั้น ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
05 กรกฎาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต๒ เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ครับ
30 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น.,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น.
 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕
โดย นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ดร.จารุพิชญา ตลับนาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเสือ  
29 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสือ โดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานกรรมการ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวจารุวรรณ ตลับนาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
26 พฤษภาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต๒ 
17 พฤษภาคม 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารอำเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส) อำเภอหนองเสือ ประจำเดือน พฤษภาคม,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐น.
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารอำเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส) อำเภอหนองเสือ ประจำเดือน พฤษภาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ
05 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙ : ๐๐ - ๑๒ : ๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙ เชิงรุก ด้วย ATK
ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองเสือ
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร ๐๒ ๕๔๙ ๑๐๗๖
26 เมษายน 2565

ประชุมกับคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประชุมกับคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ที่ได้รับการเลือกตั้งชุดใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

11 มีนาคม 2565

ประชุมโครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
กรมชลประทาน
กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ เวที ที่ ๑
กล่าวเปิด โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
งานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
02 มีนาคม 2565

ประชุมผู้ประกอบกิจการบริเวณจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
[ ประชุมผู้ประกอบกิจการบริเวณจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ]
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าอำเภอหนองเสือ เพื่อจัดระเบียบให้มีความเรียบร้อย และเเก้ไขปัญหารถติดบริเวณหน้าอำเภอหนองเสือ โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า เป็นอย่างดี
14 กุมภาพันธ์ 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)