ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,796
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
2,796
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
92,951
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27


1
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
04 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
21 ธันวาคม 2565

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤจิกายน พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
06 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การลงทะเบียนขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
17 พฤศจิกายน 2565

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
15 พฤศจิกายน 2565

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
03 พฤศจิกายน 2565

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
03 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
07 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ  เรื่อง รับสมัครหนูน้อยนพมาศ  ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
05 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ  เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา วันมาสาย  วันขาดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
08 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565),เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

05 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติืการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
29 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)