ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ


นายสุริยา ชอบเสียง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ


นายสุทัศน์ พิศดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ


นางนฤมล สมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นางสาวบุญจันทร์ ช่างกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นายอนุวัฒน์ เมฆปั้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นางสาวทัศวรรณ ถาวรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นายณัฐพล เจริญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1


นายอนุพงศ์ มิตรเจือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2


นายจำรัส ชมจุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2


นายประทิน กำแพงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2


นางสาวประภาพรรณ ถาวรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2