ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

นายวริศ เจริญกัลป์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๘๑-๘๒๖-๙๘๑๙

นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๙๕-๘๒๓-๕๒๒๘
นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๙๒-๘๙๙-๙๖๕๒

นายโกมินทร์ สุขผลิน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : ๐๘๐-๘๐๒-๒๔๔๐

พ.ต.อ.ปัญญา วิเศษพานิชกิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : ๐๘๑-๘๔๕-๘๑๖๗

ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : 084-549-4242

นางสาวพัศญามนตร์ อยู่เย็น
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทรติดต่อ : ๐๙๙-๑๙๕-๖๑๙๒

นางสาวพัชราภรณ์ เกิดจั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : ๐๒-๕๔๙-๑๐๗๖ ต่อ 18
นางสาวสายหยุด เจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-549-1076 ต่อ 11
นายศักดิ์สิทธิ์ ห่านนันทาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ : 02-549-1076 ต่อ 13

นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรติดต่อ : 02-549-1076 ต่อ 14
นางสาวจารุพิชญา ตลับนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 02-549-1076 ต่อ 15