ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
295
เดือนที่แล้ว
2,630
ปีนี้
22,641
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
53,675
ไอพี ของคุณ
54.144.55.253


1
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ และกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำที่ ๑๐,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๖) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เทศบาลตำบลหนองเสือ จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิกุลของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำโดยท่านนายกวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ และกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำที่ ๑๐ บริเวณหน้าอำเภอหนองเสือ

25 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมและโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 25 -วันพฤหัสบดีที่  25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.  นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ และภาคีเครือข่ายในเขต  ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of understanding) ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ และภาคีเครือข่ายในเขต ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of understanding) เพื่อ การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลหนองเสือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
25 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมโครงการประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th


เข้าร่วมประชุมโครงการประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
โดยมีนายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
และนายสุริยา ธรรมธารา ส.อบจ. ปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
และนายภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ

09 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม 2564 ถนนฝั่งตะวันตก หมู่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประชาชนได้ร้องเรียนมีน้ำท่วมขังบนพื้นถนน โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองเสือ ได้ลงพื้นที่ ติดต่อประสานงานกับทางกรมทางหลวงชนบทเพื่อจะนำหินมาลง เพื่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก
18 ตุลาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองเสือ นำโดย นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ วัดบึงบาประภาสะวัต หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
12 ตุลาคม 2564

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการ “เทศบาลตำบลหนองเสือ เราไม่ทิ้งกัน,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๐ น. 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการ “เทศบาลตำบลหนองเสือ เราไม่ทิ้งกัน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกันเเจกถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ

30 กันยายน 2564

วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day ),เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันธงชาติไทย เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
เทศบาลตำบลหนองเสือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี”วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ

28 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเสือ วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือชั้น 2,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองเสือ วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือชั้น 2

22 กันยายน 2564

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
03 มิถุนายน 2564

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการคัดแยกขยะ(ร.ร.ชุมชนบึงบา),เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการขอความอนุเคราะห์จัดการอบรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบาชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 155 คนเรื่องการคัดแยกขยะ ตามโครงการสร้างจิตสำนักและความรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและ 5 ส. ซึ่งได้อบรมให้ความรู้การลด คัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs และฐานเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนดิน ,ช๊อกไล่มด ,น้ำหมักจุลินทรีย์ประเภทต่างๆ,การแยกขยะประเภทรีไซเคิลและอีเอ็มบอล ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมา ณ โอกาสนี้

18 กันยายน 2562

การประชาคมเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หรือโครงการ อพ.สธ.ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในการสมัครเข้าร่วมดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

30 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ62,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

28 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

นายสมชาย ตรีณาวงษื นายอำเภอหนองเสือ เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ระดับอำเภอ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระาชพิธีราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ (เขื่อนออกกำลังกายเทศบาลตำบลหนองเสือเดิม)

28 กรกฎาคม 2562

โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเอภหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองและสองฝั่งถนนทางแยกไปคลอง 11 เขตเทศบาลตำบลหนองเสือ
และพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองเสือ 

24 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยท่านนายอำเภอสมชาย ตรีณาวงค์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานในพิธีและร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการทำบุญผ้าป่า การตรวจสุขภาพผู้สูงวัยและกิจกรรมสันทนาการ ณ บริวณโดมที่ว่าการอำเภอหนองเสือเ

13 เมษายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)