ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
246
เดือนที่แล้ว
2,227
ปีนี้
12,888
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
43,922
ไอพี ของคุณ
3.231.230.177
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการคัดแยกขยะ(ร.ร.ชุมชนบึงบา),เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการขอความอนุเคราะห์จัดการอบรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบาชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 155 คนเรื่องการคัดแยกขยะ ตามโครงการสร้างจิตสำนักและความรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและ 5 ส. ซึ่งได้อบรมให้ความรู้การลด คัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs และฐานเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนดิน ,ช๊อกไล่มด ,น้ำหมักจุลินทรีย์ประเภทต่างๆ,การแยกขยะประเภทรีไซเคิลและอีเอ็มบอล ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมา ณ โอกาสนี้

18 กันยายน 2562

การประชาคมเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หรือโครงการ อพ.สธ.ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในการสมัครเข้าร่วมดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

30 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ62,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

28 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

นายสมชาย ตรีณาวงษื นายอำเภอหนองเสือ เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ระดับอำเภอ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระาชพิธีราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ (เขื่อนออกกำลังกายเทศบาลตำบลหนองเสือเดิม)

28 กรกฎาคม 2562

โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเอภหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองและสองฝั่งถนนทางแยกไปคลอง 11 เขตเทศบาลตำบลหนองเสือ
และพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองเสือ 

24 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยท่านนายอำเภอสมชาย ตรีณาวงค์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานในพิธีและร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการทำบุญผ้าป่า การตรวจสุขภาพผู้สูงวัยและกิจกรรมสันทนาการ ณ บริวณโดมที่ว่าการอำเภอหนองเสือเ

13 เมษายน 2562

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 2/2562,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

อำเภอหนองเสือ เทศบาลตำบลหนองเสือ หน่วยงานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดตามโครงการวัดประชารัฐและกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองชลประทานที่ 10 เขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ครั้งที่ 2 ณ วัดบึงบาประภาสะวัตและคลองบริเวณหน้าวัดบึงบาประภาสะวัด

28 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 1/2562,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ สถานศึกษา ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองระบายน้ำที่ 10 ครั้งที่ 1 บริเวณคลองหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ

31 มกราคม 2562

ร่วมงานวันเปิดบ้านวิชาการหนองเสือนิทรรศ ศตวรรษที่ 21,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหนองเสือ รว่มจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการหนองเสือนิทรรศ ศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมเป็นที่ที่ 3 ติดต่อกัน โดยนำเสนอหัวข้อการรณรงค์ลดละเลิก         ใช้ถุงพลาสติก 

31 มกราคม 2562

กิจกรรมทอดผ้าป่ามือถือเก่าและผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามือถือเก่า เพื่อนำมือถือเก่าชำรุดที่รวบรวมจากประชาชนและหน่วยงานส่งเข้าร่วมโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เฟส2 โดยนำมือถือกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ และเปลี่ยนเป็นสือการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล ครั้งที่ 3 โดยนำรายได้ถวายวัดบึงบาประภาสะวัตและจัดทำอุปกรร์คัดแยกขยะ ยอดบริจาค 9,274 บาท มือถือเก่า 454 เครื่อง

28 ธันวาคม 2561

กิจกรรม "ปลูกหญ้าแฝก" เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่อง จากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กิจกรรม "ปลูกหญ้าแฝก" เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่อง จากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 โดยประชา่ชนจิตอาสา หน่วยทหาร ตำรวจ สถานศึกษาและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ณ บริเวณริมคลองแอน ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา(ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯแห่งที่ 2) ระยะทาง 500เมตร

12 สิงหาคม 2561

จิตอาสา Big Cleaning,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
28 กรกฎาคม 2561

พัฒนาคลองระบายน้ำที่ 10 กิจกรรมเก็บขยะ ผักตบชวา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
28 กรกฎาคม 2561

รักษ์ป่า รักษน้ำ เติมอีเอ็มบำบัดน้ำ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
28 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์ปลาและพัฒนาคลองระบายน้ำที่ 10,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์ปลาและพัฒนาคลองระบายน้ำที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 20 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

28 กรกฎาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)