ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
1,704
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
12,504
ปีที่แล้ว
24,987
ทั้งหมด
68,525
ไอพี ของคุณ
3.239.111.79


1
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นเพื่อร่วมระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นเพื่อร่วมระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
06 พฤษภาคม 2565

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้เเก่ข้าราชการทุกท่าน
โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมโครงการ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ
19 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น.

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอหนองเสือ พบอุบัติเหตุทางถนนหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669 ตั้งแต่ วัน ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ด้วนปรารถนาดีจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลหนองเสือ

11 เมษายน 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมโครงการ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อที่จะผลักดันหรือนำพาให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใส ไร้การทุจริตคอร์รัปชั่น และมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการป้องกันและทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ เทศบาลตำบลหนองเสือ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

24 มีนาคม 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะในซอยเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางเทศบาลตำบลหนองเสือ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จึงจัดกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะในซอยเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 
28 กุมภาพันธ์ 2565

 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น 2 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
07 กุมภาพันธ์ 2565

จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของขาติไทยประจำเดือนมกราคม 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
เทศบาลตำบลหนองเสือจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของขาติไทยประจำเดือนมกราคม 2565 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดินด้วยการหว่านเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) บริเวณพื้นที่ด้านข้างเทศบาลตำบลหนองเสือ
18 มกราคม 2565

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันพุธ ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๑๘ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีท่านสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พ.ต.อ.ธีรยุทธ เสรีนนท์ชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเสือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
29 ธันวาคม 2564

แห่ขบวนกองผ้าป่าเพื่อขอรับบริจาควัสดุรีไซเคิล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเสือ ได้จัดทำโครงการการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยจากต้นทาง ภายใต้หลักการ 3RS และหลักประชารัฐแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกิจกรรมการทอดผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล ครั้งที่ ๖ เพื่อนำรายได้ไปข่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสือ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบึงบา

28 ธันวาคม 2564

แห่ขบวนกองผ้าป่าเพื่อขอรับบริจาควัสดุรีไซเคิล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเสือ ได้จัดทำโครงการการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยจากต้นทาง ภายใต้หลักการ 3RS และหลักประชารัฐแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกิจกรรมการทอดผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล ครั้งที่ ๖ เพื่อนำรายได้ไปข่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสือ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบึงบา
28 ธันวาคม 2564

ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันศุกร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น. ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ เทศบาลตำบลหนองเสือ โดยมี นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เป็นประธานกรรมการ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุม
24 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ประชาชน ตาม โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ คลายทุกข์ผู้ยากไร้,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ประชาชน ตาม โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ คลายทุกข์ผู้ยากไร้
14 ธันวาคม 2564

พิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ คลายทุกข์ผู้ยากไร้,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอังคาร ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔เวลา ๑๐:๐๐ น. พิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ คลายทุกข์ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ ผู้ว่างงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ นำไปสู่ความช่วยเหลือ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ว่างงานและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่มีความเหมาะสม ปลอดภัยและอยู่ได้อย่างมีความสุข โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เป็นประธาน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ
07 ธันวาคม 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือนำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ข้าราชการเทศบา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือนำโดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ข้าราชการเทศบาลตำบลหนองเสือ ข้าราชการในพื้นที่อำเภอหนองเสือ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเเสดงออกถึงความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
05 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ "โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นศาลหลักเมือง ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี “  เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ "โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นศาลหลักเมือง ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี “ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ตามความเชื่อที่ว่าศาลหลักเมืองเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองดูแลให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง โดยนายสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธาน และ นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ เข้าร่วมพิธี
03 ธันวาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)