ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
246
เดือนที่แล้ว
2,227
ปีนี้
12,888
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
43,922
ไอพี ของคุณ
3.231.230.177
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการคัดแยกขยะ(ร.ร.ชุมชนบึงบา)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการขอความอนุเคราะห์จัดการอบรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบึงบาชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 155 คนเรื่องการคัดแยกขยะ ตามโครงการสร้างจิตสำนักและความรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและ 5 ส. ซึ่งได้อบรมให้ความรู้การลด คัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs และฐานเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนดิน ,ช๊อกไล่มด ,น้ำหมักจุลินทรีย์ประเภทต่างๆ,การแยกขยะประเภทรีไซเคิลและอีเอ็มบอล ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมา ณ โอกาสนี้


 
18 กันยายน 2562