ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,783
เดือนที่แล้ว
2,937
ปีนี้
15,520
ปีที่แล้ว
24,987
ทั้งหมด
71,541
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219


1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต๒ เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ครับ
30 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น.,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น.
 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๕
โดย นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ดร.จารุพิชญา ตลับนาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเสือ  
29 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสือ โดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เป็นประธานกรรมการ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวจารุวรรณ ตลับนาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
26 พฤษภาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
สายสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น ๒
นำโดย นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุริยา ชอบเสียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต๒ 
17 พฤษภาคม 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารอำเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส) อำเภอหนองเสือ ประจำเดือน พฤษภาคม,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐น.
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารอำเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส) อำเภอหนองเสือ ประจำเดือน พฤษภาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ มอบหมายให้ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ
05 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙ : ๐๐ - ๑๒ : ๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙ เชิงรุก ด้วย ATK
ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองเสือ
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร ๐๒ ๕๔๙ ๑๐๗๖
26 เมษายน 2565

ประชุมกับคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประชุมกับคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ที่ได้รับการเลือกตั้งชุดใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

11 มีนาคม 2565

ประชุมโครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
กรมชลประทาน
กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ เวที ที่ ๑
กล่าวเปิด โดย นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
งานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
02 มีนาคม 2565

ประชุมผู้ประกอบกิจการบริเวณจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น.
[ ประชุมผู้ประกอบกิจการบริเวณจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ]
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสือ
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าอำเภอหนองเสือ เพื่อจัดระเบียบให้มีความเรียบร้อย และเเก้ไขปัญหารถติดบริเวณหน้าอำเภอหนองเสือ โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า เป็นอย่างดี
14 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น 2 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

07 กุมภาพันธ์ 2565

วัันอังคารที่ 28 ธ.ค. 2564  #เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

เทศบาลตำบลหนองเสือร่วมกับโรงพยาบาลหนองเสือ สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ และอำเภอหนองเสือ เปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลหนองเสือ (Community Isolation) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

28 ธันวาคม 2564

ประชุม การรับการประเมิณความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาในรูปแบบ onsite โดยการเตรียมความพร้อมขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔เวลา ๑๐:๐๐ น.
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ได้มอบหมายให้
นางสาวชัชศรันย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
และนายโกมินทร์ สุขผลิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ

เข้าร่วมประชุม การรับการประเมิณความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาในรูปแบบ onsite โดยการเตรียมความพร้อมขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

20 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) อำเภอหนองเสือ ครั้งที่6/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น2,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) อำเภอหนองเสือ ครั้งที่6/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสือ ชั้น2

01 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๓ น. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ ท่านสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ” นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๓ น.
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ
ท่านสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ”
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ
นางสาวชัชศรัณย์ ประภาสะวัต รองนายกเทศมนตรีฯ
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้เเก่พี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง ๑๐ และชาวบ้านหมู่ที่ ๕ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ที่อยู่ในช่วงกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ๑๔ วัน และให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองเสือ

26 พฤศจิกายน 2564

นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลสนั่นรักษ์ ชั้น ๔ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.
นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลสนั่นรักษ์ ชั้น ๔ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

17 พฤศจิกายน 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (38 รายการ)