ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 98 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 
-:- ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยสองครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ  
-:- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง มาตรตระาการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” “รักหนองเสือ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะ”
โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ ณ โดมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โครงการ “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม “Cick off “ “สัปดาห์รักษาความสะอาด”
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องใน วารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ (จำนวนพระสงฆ์ ๙ รูป)
กิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7939ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 5 อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์  ของกลางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเสือ โดยเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้ารอบเวทีและบริเวณจัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชามภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริหาร) ปฏิบัตติงานเทศบาลตำบลหนองเสือ โดยเฉพาะเจาะจง  
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา(จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานด้านธุรการและเอกสารต่างๆศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองเสือ โดยเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชามภพพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยมและขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเทศบาล 19 (พัฒนา) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเทศบาล 6/1 (ซอยแม่บุญธรรม) ตอน 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยมและขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยม และขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในเขตเทศบาล 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในเขตเทศบาล 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ (ฉบับร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยมและขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาก่อสร้างขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยมและขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยมและขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2566 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2565 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565 
-:-  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 


วัดป่าคลอง11
วัดจตุพิธวราวาส
วัดบึงบาประภาสะวัต (วัดบึงบา)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร