ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,783
เดือนที่แล้ว
2,937
ปีนี้
15,520
ปีที่แล้ว
24,987
ทั้งหมด
71,541
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร 0871165648

นางสาวพัศญามนตร์ อยู่เย็น
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสือ
เบอร์โทร : 099-19-6192

นางสาวนุชนารถ ดวงตั้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสายหยุด เจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายศักดิ์สิทธิ์ ห่านนันทาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพัศญามนตร์ อยู่เย็น
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวจารุพิชญา ตลับนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา