ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
295
เดือนที่แล้ว
2,630
ปีนี้
22,641
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
53,675
ไอพี ของคุณ
54.144.55.253


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256414 ต.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 /256428 ก.ย. 2564
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256430 ส.ค. 2564
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1/256413 ส.ค. 2564
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/25646 ก.ค. 2564
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญแรก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256411 มิ.ย. 2564
7ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการประชุมสภา30 มิ.ย. 2563
8ภาพถ่ายการประชุมสภา30 มิ.ย. 2563
9พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256030 มิ.ย. 2563
10การกำหนดสมัยประชุมและการเรียกประชุมสภา11 ก.พ. 2563
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 11 พ.ย. 2562
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 29 ส.ค. 2562
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256213 ส.ค. 2562
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 27 พ.ค. 2562
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 28 ก.พ. 2562
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 14 ก.พ. 2562

1