ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,783
เดือนที่แล้ว
2,937
ปีนี้
15,520
ปีที่แล้ว
24,987
ทั้งหมด
71,541
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219


ลำดับรายการวันที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256527 เม.ย. 2565
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256414 ต.ค. 2564
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 /256428 ก.ย. 2564
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256430 ส.ค. 2564
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยประชุมสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1/256413 ส.ค. 2564
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/25646 ก.ค. 2564
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญแรก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256411 มิ.ย. 2564
8ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการประชุมสภา30 มิ.ย. 2563
9ภาพถ่ายการประชุมสภา30 มิ.ย. 2563
10พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256030 มิ.ย. 2563
11การกำหนดสมัยประชุมและการเรียกประชุมสภา11 ก.พ. 2563
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 11 พ.ย. 2562
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 29 ส.ค. 2562
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256213 ส.ค. 2562
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 27 พ.ค. 2562
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 28 ก.พ. 2562
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 14 ก.พ. 2562

1