ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
471
เดือนที่แล้ว
1,718
ปีนี้
3,756
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
34,790
ไอพี ของคุณ
3.231.166.56
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงค์ เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน20 มิ.ย. 2561
2ประกาศเจตนารมณ์20 มิ.ย. 2561
3การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจรเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 2มค622 ม.ค. 2560
4การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 1 ม.ค. 2560

1