ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,783
เดือนที่แล้ว
2,937
ปีนี้
15,520
ปีที่แล้ว
24,987
ทั้งหมด
71,541
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219


ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 256519 เม.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 256130 มี.ค. 2565
3ประกาศ มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต8 ม.ค. 2562
4ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม8 ม.ค. 2562
5ประกาศ มาตราการป้องกันการรับสินบน8 ม.ค. 2562
6ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง8 ม.ค. 2562
7แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-256414 พ.ย. 2561

1