ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
246
เดือนที่แล้ว
2,227
ปีนี้
12,888
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
43,922
ไอพี ของคุณ
3.231.230.177
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองเสือ14 ก.ค. 2563
2นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี9 ก.ค. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 ก.ค. 2563
4แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)25 มิ.ย. 2563
5แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
6มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองเสือ13 ก.พ. 2563
7มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา 13 ก.พ. 2563
8มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง13 ก.พ. 2563
9มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 13 ก.พ. 2563
10งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 มิ.ย. 2562
11มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 3 ม.ค. 2562
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2 ม.ค. 2562
13การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการสำนักกอง2 ม.ค. 2562
14แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2 ม.ค. 2562
15การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ 7 เม.ย. 2560

1