ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
295
เดือนที่แล้ว
2,630
ปีนี้
22,641
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
53,675
ไอพี ของคุณ
54.144.55.253


ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี9 ก.ค. 2563
2คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 ก.ค. 2563
3แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)25 มิ.ย. 2563
4แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
5มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองเสือ13 ก.พ. 2563
6มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา 13 ก.พ. 2563
7มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง13 ก.พ. 2563
8มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 13 ก.พ. 2563
9งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 มิ.ย. 2562
10มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 3 ม.ค. 2562
11แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2 ม.ค. 2562
12การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการสำนักกอง2 ม.ค. 2562
13แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2 ม.ค. 2562
14การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ 7 เม.ย. 2560

1