ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,922
เดือนที่แล้ว
2,245
ปีนี้
18,832
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
49,866
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88

นางพันธุ์ทิพย์ พูนศิริ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ

นายสุริยา ชอบเสียง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ
นายสุทัศน์ พิศดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ

นางนฤมล สมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1
นางสาวบุญจันทร์ ช่างกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1
นายอนุวัฒน์ เมฆปั้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1
นางสาวทัศวรรณ ถาวรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1
นายณัฐพล เจริญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 1
นายอนุพงศ์ มิตรเจือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2
นายจำรัส ชมจุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2
นายประทิน กำแพงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2
นางสาวประภาพรรณ ถาวรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เขต 2