ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
1,142
เดือนที่แล้ว
2,473
ปีนี้
19,385
ปีที่แล้ว
24,987
ทั้งหมด
75,406
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167


1
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565),เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

05 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
27 มิถุนายน 2565

 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙
วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙ : ๐๐ - ๑๑ : ๐๐ น.
เทศบาลตำบลหนองเสือ ตรวจโควิด - ๑๙ เชิงรุก ด้วย ATK
ณ โดมอเนกประสงค์หมู่บ้านเอื้ออาทร ม.๖
02 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
27 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง รับโอน(กรณีว่างใหม่) พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานส่วนท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
24 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
02 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินนงานของหน่วยภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
01 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสือ  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยมและขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
04 มกราคม 2565

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการลดพลังงาน(ไฟฟ้า) ของเทศบาลตำบลหนองเสือ ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
06 ตุลาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (57 รายการ)