ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,922
เดือนที่แล้ว
2,245
ปีนี้
18,832
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
49,866
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 กันยายน 2564

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

26 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาซอยพันธ์เอี่ยมและขยายเขตประปาเลียบถนน 4002 โดยวิธีคัดเลือก,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
04 สิงหาคม 2564

ประกาศ ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
03 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
30 มิถุนายน 2564

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
02 มีนาคม 2564

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกเทศบาลตำบลหนองเสือ และนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
23 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
27 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
08 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,เทศบาลตำบลหนองเสือ,nongsua.go.th
31 สิงหาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)