ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,922
เดือนที่แล้ว
2,245
ปีนี้
18,832
ปีที่แล้ว
17,967
ทั้งหมด
49,866
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88

นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

น.ส.ขวัญชนก ฤทธิ์บัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุขฯ

นายหาญศึก เอี่ยมอนงค์
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล ภารกิจ
นางไพรรัตน์ สุขหงษ์
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ


นางแก้ว ทองชู
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ
นายศุภกิตติ์ เจสละ
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขฯ