ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,282
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
15,633
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
105,788
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

นางสาวสายหยุด เจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.วิชญาดา บูรณ์ญเพชร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางวรัชยา ไชยนุรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ศิริขวัญ วงศ์เจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.


น.ส.ปลิตา สินอยู่
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


คนงานทั่วไป
นายณัฐกร เอกรัตนกิตติ


นางสาวสุธิสา สระบุรินทร์
คนงานทั่วไป


น.ส.หทัยทิพย์ สระบุรินทร์
คนงานทั่วไป